Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste.

Rekisterinpitäjä

AEL-Amiedu Oy (Y-tunnus 3008326-5)
Valimotie 8, 00380 Helsinki
020 7461 200
asiakaspalvelu@taitotalo.fi
(jäljempänä “Taitotalo”)

Rekisterin nimi

Peliammattiin opiskelijarekisteri

Opiskelijarekisteriasioita hoitava yhteyshenkilö

Kouluttaja Heidi Paal

Rekisterin pitämisen peruste

PeliAmmattiin verkkokurssin opiskelijatietojen ylläpito ja tilastointi.

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin tietoja käytetään Taitotalon ja asiakkaan välisen asiakassuhteen hallintaan, hoitamiseen, ylläpitämiseen, kehittämiseen sekä peliammattiin.fi-palvelun tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen.

Tietoja ei käytetä suoramainontaa, etämyyntiä tai muuta suoramarkkinointia eikä myöskään markkina- tai mielipidetutkimusta varten.

Rekisterin sisältämät tiedot

  • Asiakkaan nimi
  • Sähköpostiosoite
  • Asiakkaan valitsema käyttäjätunnus
  • Rekisteröitymisajankohta
  • Asiakkaan ilmoittamat asiakassuhteen hoitoon ja markkinointiin liittyvät tiedot
  • Ajankohdat, jolloin asiakas on kirjautunut peliammattiin.fi –sivustolle
  • Asiakkaan kurssisuoritukset ja eteneminen kurssilla

Asiakastietojen tietolähde

Rekisterissä on pelkästään asiakkaalta itseltään rekisteröitymisen yhteydessä ja peliammattiin.fi -sivuston käytön aikana saatua tietoa.

Tietojen luovutus

Peliammattiin.fi ei luovuta kerättyjä tietoja muutoin kuin voimassa olevan lainsäädännön velvoittamissa rajoissa.

Asiakasrekisterin luottamuksellisuus ja tietojen säilytysaika

Koko Taitotalon henkilöstöllä ja sen lukuun toimivilla ulkopuolisilla henkilöillä on vaitiolovelvollisuus liittyen kaikkiin asiakastietoihin. Rekisterin käyttö on suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin ja käyttöoikeuksin.

Peliammattiin.fi asiakasrekisteristä poistetaan tiedot sellaisista asiakkaista, jotka eivät ole kirjautuneet peliammattiin.fi -sivustolle edellisen kalenterivuoden aikana.

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26§:n mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja on henkilörekisteriin tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen:

AEL-Amiedu Oy
Valimotie 8
00380 Helsinki